Aanmelden

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun zoon/dochter digitaal aanmelden via de button "Aanmelden" rechtsboven op deze website. De aanmelding dient voor 15 maart bij ons binnen te zijn.

Op het moment dat de leerling is aangemeld dient het OSO-dossier klaar gezet te worden door de basisschool. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met onze school via: intake.Oldekerk@terra.nl

Toelatingsbeleid

Iedere school heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het onderdeel Passend onderwijs. Daar kunt u er alles over lezen.