Leerkrachten

Leerkrachten

Iedere leerling verdient de beste plek. Een goed contact tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is daarbij heel belangrijk. Terra hecht veel waarde aan het contact met het primair onderwijs. Samen zijn wij van betekenis voor de toekomst van de leerling in de regio. Terra Oldekerk hanteert een warme overdracht naar de basisscholen toe. De intaker van onze school heeft nauw contact met de groep 8 leerkrachten van de toeleverende scholen.

Open Dag 29 januari 2019

Maak kennis met Terra Oldekerk!

Meer info

Belangrijke informatie

Onze school

Het duurt niet zolang meer dat jij de overstap gaat maken naar het voortgezet onderwijs! Spannend, maar vooral leuk! Bij ons kun je naar het vmbo-groen. Hier lees je alles over onze school.

Lees verder

Doe-middag

Wil jij een middag meelopen op Terra Oldekerk?

Lees verder