Leerkrachten

Leerkrachten

Iedere leerling verdient de beste plek. Een goed contact tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is daarbij heel belangrijk. Terra hecht veel waarde aan het contact met het primair onderwijs. Samen zijn wij van betekenis voor de toekomst van de leerling in de regio. Terra Oldekerk hanteert een warme overdracht naar de basisscholen toe. De intaker van onze school heeft nauw contact met de groep 8 leerkrachten van de toeleverende scholen.

Geïnteresseerd?

Dan ontmoeten we je graag maandag 16 januari 2023 van 15.30 - 16.30

Schrijf je hier in!

Voorlichtingsbijeenkomst voor onze basisschoolcollega's

Onze school wil leerlingen een middelbare schooltijd bieden die gekenmerkt wordt door een afwisseling van theoretische en praktische vakken. Ze leren niet alleen in het klaslokaal uit boeken, maar zijn ook buiten bezig. Naast de reguliere lessen staat persoonlijke aandacht bij ons centraal. Wij bieden onze leerlingen veel aan op het gebied van ondersteuning. De persoonlijke ondersteuning biedt de leerling de mogelijkheid om te groeien. Graag willen wij jullie, collega’s van de basisscholen, gelegenheid bieden met onze school kennis te maken. Jullie adviseren je leerlingen en ouders over hun toekomstige middelbare school. Wij vinden het van groot belang dat ook jullie het juiste beeld van onze school kunnen geven.

Voorlichtingsbijeenkomst voor onze basisschoolcollega's