Aanmelden

U meldt uw kind aan bij Terra via de button “Aanmelden” rechtsboven op deze website. Zodra Terra de gegevens heeft, ontvangt u een bevestiging.

Nieuw: centrale aanmeldweek

Nieuw dit schooljaar is de centrale aanmeldweek. Tijdens de laatste week van maart melden alle achtstegroepers in heel Nederland zich gelijktijdig aan bij een middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze die ook past bij hun advies. Voor dit schooljaar kunt u uw kind aanmelden van 25 tot en met 31 maart 2024.

Aanmeldproces

Terra plaatst het kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (als dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). Daarnaast kijken we of het kind ook extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de toelatingscommissie. Zij besluiten over de uiteindelijke plaatsing op school.

Toelatingsbeleid

Iedere school heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het onderdeel Passend onderwijs. Daar kunt u er alles over lezen.

Specifieke vragen over aanmelden en/of toelatingsbeleid kunt u stellen per mail via intake.Oldekerk@terra.nl