Leerlingen Terra Oldekerk bezoeken tuincentrum Drint

Afgelopen maandag hebben leerlingen van Terra Oldekerk een bezoek gebracht aan tuincentrum Drint. Zij werden hartelijk ontvangen door mevrouw Drint. Voor het vak “Groene vormgeving en verkoop” moesten zij in de winkel opdrachten uitvoeren betreffende het thema “Schappen en displays onderzoeken”. Deze opdracht voeren de leerlingen uit ter voorbereiding op het praktijkexamen. “In de praktijk leren door een bezoek te brengen aan het tuincentrum in plaats van in de schoolbanken”, aldus mevrouw Meindertsma docent Terra Oldekerk. Na het bezoek zijn de leerlingen op school verder gegaan om de opdracht uit te werken. Het was een leerzaam bezoek waarbij praktijk en theorie prachtig gecombineerd werden!