Informeren en inspireren!

Het doel hiervan was om op een informele wijze kennis met elkaar te maken, informatie uit te wisselen en de praktijklokalen op beide locaties te bezoeken. Als eerste werd de vestiging Nijeborg van rsg de Borgen bezocht door de praktijkdocenten. “Bij rsg de Borgen hebben de vmbo leerlingen keuze uit zes verschillende profielen. Bij Terra Oldekerk is dat er een: Groen. Binnen de profielen zijn er verschillende keuzevakken. We willen met elkaar kijken hoe we, binnen het huidige onderwijsaanbod, de leerlingen nog beter kunnen bedienen, zodat er een ruimer aanbod ontstaat in de regio Westerkwartier”, vertelt Els de Ruijter van Terra Oldekerk. 

Interessant en leerzaam

De directies van beide scholen zijn hierover met elkaar in gesprek. “We geven deze ontwikkeling graag een extra impuls door ook docenten van beide scholen hierbij te betrekken”, aldus De Ruijter. Op beide scholen werd door de praktijkdocenten gekeken en geluisterd naar de collega’s. “Ik was nog nooit bij Terra Oldekerk geweest, dus dat is in ieder geval al winst. Het is mooi om een kijkje te nemen in de school; je ziet het gebouw, maar hoort bijvoorbeeld ook welke methodes er gebruikt worden. Dat is interessant en leerzaam”, vertelt een docent van rsg de Borgen. Een voorbeeld van samenwerking is het in de toekomst gezamenlijk aanbieden van motorvoertuigentechniek. Wellicht liggen er nog meer kansen. Wordt vervolgd!